Yayınlar

Makale/Tezler

Özer-Danış, G. (2015). Kronik Hastalıklarda Muğlak Kayıplar: Meme Kanserli Bir Grup Kadınla Yapılan Psikodrama Çalışması. Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Dergisi.

Özer-Danış, G. (2011). Meme Kanseri Olan Kadınlarda Travma Sonrası Büyüme: Psikodramatik Bir Yaklaşım. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Psikodrama Yeterlik Tezi, Ankara.

Özer-Danış, G. (2009). Öz-Belirleme Kuramı Çerçevesinde İhtiyaç Doyumu, İçsel Güdülenme ve Bağlanma Stillerinin Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarına Etkileri. Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lİsans Tezi.

Kitap Bölümü Çevirileri

Psikodramada Süpervizyon (2016) adlı çeviri kitapta “LA VERVEİNE’DE SÜPERVİZYON” bölümünün çevirisi

Travmadan Sağkalanlarla Psikodrama (2013) adlı çeviri kitapta “KISA PSİKODRAMA VE YAS” bölümünün çevirisi

Psikodrama Rehberi (2013) adlı çeviri kitapta “PROTAGONİST” adlı bölümün çevirisi