Bilimsel Faaliyetler

 • Grup terapileri ve Psikodrama Çevrimiçi Sempozyumu (grup uygulayıcısı olarak): Önüm arkam sağım solum sobe, antagonist ebe! Oyuncu ben oyuncu bedenimle karşılaştığında… (G.Özer.Danış, Ö.Ulutaş-Akarken, E.Ünlü-Gangal, T.Yücel) (Haziran 2021)
 • 1. Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sempozyumu (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)-çevirimiçi- (panelist olarak)  Yakınlaşmadan karşılaşmaya: Aile terapilerinde genogram çalışmaları. (Mayıs 2021) İzlemek için tıklayın.
 • 15th FEPTO Conference “Encounters in the Online Surplus Reality” (katılımcı olarak) -Chantal Neve Hanquet and Georgios Chaniotis: Tha Psychodramatic body in play; -Zoli Figusch: Psychodrama techique for individual therapy work via video link platforms “İnternal psychodrama” and “Relationship psychotherapy”
 • Therapeutic plays: An intervention project based on encounter and sociometry during covid-19 pandemic, 2021. FEPTO Research Committee: Connections in Connectedness (Action research in psychodrama and sociodrama) (araştırma sunumu çevrimiçi yapılmıştır) (Özer-Danış, G., Sümbüloğlu, İ. ve Üneri, Ö.Ş.)
 • The Project “Bring yourself  & your cup of coffee with you”. Creating a virtual safe place: the aroma of coffee&other memory triggers helping the helpers embrace their emotions in times of anosmia and isolation, 2021. FEPTO Research Committee: Connections in Connectedness (Action research in psychodrama and sociodrama) (araştırma sunumu çevrimiçi yapılmıştır) (Özer-Danış, G., Karakılıç-Üçer,H., Sümbüloğlu, İ. ve Üneri, Ö.Ş., Ulupınar-Erakay,P. ve Çam, O.)
 •  Life Does Not End When One Ages, 2021 (Proje Sunumu). International Research Symposium TELEDRAMA&Texas University. (çevrimiçi) (Özer-Danış, G., Karakılıç-Üçer,H., Sümbüloğlu, İ. ve Üneri, Ö.Ş., Ulupınar-Erakay,P., Ünal, T., Ünlü-Gangal, E.)
 • The Project “Bring yourself  & your cup of coffee with you”: Helping to helper. IAGP International Online Research Symposium on Covid-19 , 2020 (panelist) (çevrimiçi)
 • Informed Consent Form in Group Psychotherapies, 2019 (Sunum: G.Özer-Danış, Ö.Ş.Üneri) FEPTO Research Committee (New horizons through changing perspectives – Research and innovation in psychodrama)
 • 11.İstanbul Psikodrama Günleri:Atölye Yöneticisi (H.Karakılıç-Üçer ile birlikte):GENOSOSYOGRAM UYGULAMASININ TEMELLERİ, 2019.
 • 11.İstanbul Psikodrama Günleri Panelist: GENOSOSYOGRAM VE AİLE ATOMU, 2019.
 • Monodrama Atölyesi, Çatı Atölye (Atölye Yöneticisi-Ö.Ş.Üneri ile), 2019.
 • 44.Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi (Mayıs, 2019) (Atölye yöneticisi-Ö. Ulutaş-Akarken ile): HAYAT AĞACIMIN TOHUMLARI&MEYVELERİ (Genososyogram çalışması)
 • 20.Ulusal Psikoloji Kongresi (Kasım, 2018) (Atölye yöneticisi-Ö. Ulutaş-Akarken ile): KENDİMLE YENİDEN KARŞILAŞMA: PSİKODRAMA
 • 41. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi (Mayıs, 2016) (Atölye yöneticisi): PSİKODRAMA GRUPLARINDA DİRENÇ VE ÇÖZÜM OYUNLARI
 • 41.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi (Mayıs, 2016) (Kongre Sekreteri)
 • 4. Ankara Psikodrama Günleri (Ekim, 2015). (Panelist): PSİKODRAMADA YASIN ÇALIŞILMASI
 • 4. Ankara Psikodrama Günleri (Ekim, 2015) (Psikodrama grup yöneticisi)
 • 4. Ankara Psikodrama Günleri (Ekim, 2015) (Doç.Dr. Derya İren Akbıyık yönetimindeki atölye çalışmasında yardımcı yönetici): KANSER VE PSİKODRAMA
 • 4. Ankara Psikodrama Günleri (Ekim, 2015) (Düzenleme Kurul üyeliği)
 • 40. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi (Mayıs, 2015) (Katılımcı)
 • 39.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi (Mayıs, 2014)/ Halk Konferansı (Konuşmacı olarak): AİLE İÇİ İLETİŞİMDE “HOŞGÖRÜ
 • 18. Ulusal Psikoloji Kongresi/Kongre Öncesi Kurs (Nisan, 2014) (Yönetici Psikodramatist olarak):  KURAMDAN UYGULAMAYA PSİKODRAMA
 • Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi (Mayıs, 2013) (Katılımcı)
 • 3. Ankara Psikodrama Günleri (Nisan, 2013) (Psikodrama Grup Yöneticisi)
 • 37. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi (Mayıs, 2012) (Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek yönetimindeki psikodrama grubunda yardımcı yönetici olarak): AYNANIN TANIKLIĞI
 • Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi (Mayıs, 2012) (Kongre Sekreteri olarak)
 • 13th IPOS World Congress/Kongre Öncesi Kurs (Ekim, 2011) (Yönetici Psikodramatist olarak): GROUP THERAPIES WITH CANCER PATIENT: THEORETICAL AND          PRACTICAL TRAINING BY PSYCHODRAMA METHODS
 • 36.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi (Mayıs, 2011) (Katılımcı)
 • Uluslararsı Grup Psikoterapileri Kongresi (Mayıs, 2010) (Katılımcı)
 • 2. Ankara Psikodrama Günleri (Kasım, 2011) (Psikodrama grup yöneticisi)
 • Ulusal Psikiyatri Kongresi (Ekim, 2009) (Katılımcı)
 • Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu (Ekim, 2009) (Katılımcı)
 • 34. Uluslararası Grup Terapileri Kongresi (Mayıs, 2009) (Katılımcı)
 • Uluslararası Grup Terapileri Kongresi (Mayıs, 2008) (Katılımcı)
 • TÜRK-PDR DERNEĞİ Kişisel Gelişim Seminerleri (Katılımcı) (Kasım, 2006)
 • Etkileşimli Aile Eğitimi Seminerleri, ARTI Özel Eğitim Merkezi (Aralık, 2003) (Katılımcı)
 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (Temmuz, 2003) (Katılımcı): PSİKOLOJİ VE SANAT

Gönüllü Projeler

 • Kendini&Kahveni Al da Gel: Yardım edene yardım projesi (uygulamalar çevrimiçi yapılmıştır) (Mayıs-Temmuz, 2020) (Özer-Danış, G., Karakılıç-Üçer,H., Sümbüloğlu, İ. ve Üneri, Ö.Ş., Ulupınar-Erakay,P. ve Çam, O.)-Araştırmacı ve uygulayıcı olarak yer almıştır.
 • İyileştiren Oyunlar (uygulamalar çevrimiçi yapılmaktadır) (Temmuz 2020-devam etmektedir) (Özer-Danış, G., Sümbüloğlu, İ. ve Üneri, Ö.Ş.)-Araştırmacı ve uygulayıcı olarak yer almıştır.
 • Yaş Alınca Bitmez Hayat -60 yaş üstü bireylerle grup çalışmaları (uygulamalar çevrimiçi yapılacaktır)  (Aralık 2020-devam etmektedir) (Özer-Danış, G., Karakılıç-Üçer,H., Sümbüloğlu, İ. ve Üneri, Ö.Ş., Ulupınar-Erakay,P., Ünal, T., Ünlü-Gangal, E.) Araştırmacı ve uygulayıcı olarak yer almıştır.